ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Το ναυπηγείο ΑΤΣΑΛΑΚΗ προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε νέες κατασκευές, παντός είδους επισκευές-μετασκευές- επιμηκύνσεις  & διάφορες σχετικές εργασίες, διαθέτει άρτια ειδικευμένο προσωπικό (ναυπηγό, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, ειδικούς ελασματουργούς, σωληνουργούς, λεβητοποιούς, χειριστές μηχανημάτων).

Επίσης στο ναυπηγείο μας υπάρχει δυνατότητα πρόσδεσης  πλοίων (πλαγιοδετημένα και πρυμνοδετημένα ) καθώς και ανέλκυση αυτών. Το ναυπηγείο έχει συνεργαστεί άψογα με όλους σχεδόν τους Νηογνωμονες: Γερμανικός, Αγγλικός (LLOYDS), INSB κ.ά.