Το Ναυπηγείο βρίσκεται το δυτικό άκρο της περιοχής των Ναυπηγείων. Η εγκατάσταση του Ναυπηγείου διαθέτει χερσαίο χώρο 6.330 μ2 περίπου και θαλάσσιο 2.840 μ2 περίπου. Θεωρείται γενικά μικρού μεγέθους ναυπηγείο (αφού η έκτασή του είναι μικρότερη από 1 he), αλλά με υψηλής στάθμης τεχνογνωσία. Τα μέσα που διαθέτει όπως και τα διάφορα εργαλεία απαριθμόνται σε : 5 τηλεσκοπικούς (εργοταξιακούς) γερανούς τηλεσκοπικούς και χερσαίους με ανυψωτική ικανότητα 150, 80, 50 και 30 τόνων, περονοφόρα ανυψωτικά καλάθια (τσέρι-πίκερ), κλαρκ μικρού-μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, γερανογέφυρες, παντογράφους πλάσμα & οξυγόνου, στράντζες και ψαλίδια, φορτηγά μικρά και μεγάλα, μηχανές υδροβολής, καταδυτικό εξοπλισμό, μηχανές συγκόλησης MIG , εργαλεία διαμόρφωσης ξύλων (κορδέλες-πλάνες). Επίσης υπάρχουν στεγασμένοι χώροι για προκατασκευή.

Εντός του 2020 ολοκληρώθηκε η κατασκευή προβλήτας ελλιμενισμού σκαφών. Με το έργο αυτό παρέχεται η δυνατότητα πρόσδεσης πλοίων σκαφών πλαγιοδετημένα και πρυμνοδετημένα μέχρι 20.000 DWT.

Η συνεχής διεύρυνση του πελατολογίου είναι ο στόχος κάθε επιχείρησης. Είναι προφανές ότι η αύξηση της κίνησης στο Αιγαίο έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη για ελλιμενισμό συντήρησης αλλά και επισκευών σε πλοία – κότερα και σκάφη αναψυχής που κινούνται συνεχώς στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι διευρύνεται ο κύκλος του πελατολογίου για το Ναυπηγείο αλλά αυξάνονται παράλληλα και οι ανάγκες για την εξυπηρέτηση όλων και μεγαλύτερων σκαφών. Άμεσος στόχος μας είναι η αλλαγή δραστηριότητας του Ναυπηγείου σε χώρο ελλιμενισμών σκαφών αναψυχής καθώς και επισκευή αυτών.